2

ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΕ ΜΙΚΡΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΧΩΡΟ, Π.Χ. ΚΑΣΕΛΑ, ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΑΚΟ H ΚΟΥΤΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ;