ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΑιτία

Εμείς οι ίδιοι παράγουμε πολύ υψηλά επίπεδα υγρασίας, συχνά σε συνδυασμό με την έλλειψη αερισμού ή/και την ανεπαρκή θέρμανση.

Συμπτώματα

Συμπύκνωση υπάρχει κυρίως σε χώρους και σε σημεία με μεγάλη παραγωγή υγρασίας και ελάχιστο αερισμό, όπως στα μπάνια και πίσω από τον καναπέ στο καθιστικό. Εκεί υπάρχουν συχνά μεγάλες διαφορές θερμοκρασίας μεταξύ του τοίχου ή του δαπέδου και του εξωτερικού αέρα (συνήθως στη βορεινή και την ανατολική πλευρά) ή γύρω από θερμικές γέφυρες. Γίνεται αντιληπτή συνήθως από την παρουσία μούχλας που ενδέχεται να υπάρχει πάνω στην "καθαρή" υγρασία.

Η ύπαρξη προβλημάτων συμπύκνωσης μπορεί να διαπιστωθεί μόνο μέσω μιας δοκιμής διάτρησης. Εάν η σκόνη που θα παραχθεί από τη διάτρηση είναι στεγνή, μπορείτε να είστε σχεδόν βέβαιοι ότι υπάρχει διατάραξη της ισορροπίας υγρασίας και προβλήματα συμπύκνωσης.

Αντιμετώπιση προβλήματος

Θα πρέπει να αερίζετε και να θερμαίνετε καλύτερα την περιοχή που εμφανίζει πρόβλημα. Επίσης, μην μετακινείτε τα έπιπλα πολύ κοντά στον τοίχο ώστε να συνεχίζεται η κυκλοφορία του αέρα και πίσω από αυτά. Επίσης, η τοποθέτηση ενός συλλέκτη υγρασίας Air Max βοηθά στην αποκατάσταση της ισορροπίας της υγρασίας. Απομακρύνετε τυχόν μούχλα με το Air Max® Mildew Remover.

Condensation
Air Max. Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies.

κλείνω
Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.